Önsöz


Dünyada kentlerin son yıllarda çok hızlı büyümesi ve çevre üzerinde baskıların artması; kent ve doğal-kırsal çevre arasındaki etkileşimi sağlayan ve kent sağlığının temininde hayati bir rol üstlenen alanların korunmasını zorunlu kılıyor.
 
Bu alanların korunmasına yönelik yeni ve etkili planlama, tasarım ve yönetim önlemlerinin geliştirilmesi, kentimiz için ekosistem bütünlüğünü yeniden kurmada çok değerli bir ilk adım olarak görülmelidir. 
 
Yarışma sonucu ortaya çıkacak “oliVelo İZMİR KENT ÇEPERİNDE EKOLOJİK ORTAK YAŞAM ALANI”; İzmir'deki 35 Yaşayan Park'tan biri olarak; üretim, ekonomi, ekolojik değer ve yaşam pratikleri bağlamında kent kültürüne bir katkı, kentimizi ve ülkemizi dünyaya tanıtacak önemli bir örnek olacaktır.
 
Bu öngörülerle ortaya konulacak olan “oliVelo İZMİR KENT ÇEPERİNDE EKOLOJİK ORTAK YAŞAM ALANI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”nda; özveri ile bizlerle fikirlerini paylaşan değerli jüri üyelerimize, görüşleriyle kentimize ve ülkemize yaraşır bir yaşam alanı yaratacak olan dostlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.
 
Sevgi ve saygılarımla.

Mustafa Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı